Salarisadministratie


De salarisadministratie vergt specifieke vakkennis van verschillende onderdelen. Door de snel veranderende en vaak complexe wetgeving op het gebied van loonheffingen en sociale zekerheid is het niet altijd even eenvoudig om de kennis op dit gebied op peil te houden. Wij nemen u deze zorg graag uit handen en zorgen voor een tijdige en foutloze salarisverwerking.

Onze werkzaamheden voor uw salarisadministratie kunnen bestaan uit de volgende diensten:

  • Periodieke salarisverwerking
  • Aangifte loonheffingen
  • Pro-forma salarisberekeningen
  • Uitwisseling van gegevens met belastingdienst, verzekeringen, pensioenfonds etc.
  • Ziekmeldingen
  • Aansluiting met uw financiĆ«le administratie
  • Alle bijkomende werkzaamheden die tot de salarisadministratie behoren