Jaarrekening


Elk jaar wordt door iedere onderneming aan het einde van het boekjaar een jaarrekening opgesteld. Het doel hiervan is dat belanghebbenden een verantwoord oordeel kunnen vormen over kapitaal, vermogen, resultaat, solvabiliteit en rentabiliteit van de onderneming.

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiƫle situatie van de onderneming en bestaat uit:

  • Balans
  • Winst-en verliesrekening
  • Toelichting op de balans
  • Toelichting op de winst-en verliesrekening
  • Specificaties

Wij kunnen de jaarrekening verzorgen voor:

  • Eenmanszaak
  • Maatschap
  • VOF
  • Stichting
  • B.V.